บริษัท ไอทรีนิตี้ จำกัด

7 อาคาร เดอะไอทีมอลล์
ชั้น 4 ห้อง 4 พี 27
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

เวลาทำการ : ทุกวัน เวลา 11:00 – 19:00 น.
โทร : 02 642 0304
แฟกซ์ : 02-642-0306
Email : [email protected]
Hotline :  099-217-6151
(ทุกวัน เวลา 9:00 – 20:00 น.)